JavaInstall

Instalační pokyny pro Windows

Tyto pokyny jsou výhradně pro Windows. Instalaci pro macOS nebo Linux můžete vybrat o složku výše.

Instrukce následujte i pokud už máte nějaké programy v C:\Java-Training z minula. Žádný strach, původní programy se jen aktualizují a vaše vlastní projekty zůstanou zachovány. Projekty máte v C:\Java-Training\Projects a tato složka se nemaže. Ostatní programy v C:\Java-Training buď zůstanou nedotčeny nebo budou přepsány novější verzí programů, což je v pořádku.

Instalace

 1. Nainstalujte si 7-Zip: https://www.7-zip.org/

  Pozor! Nepoužívejte WinRAR ani WinZip, protože ty nedokáží správně rozbalit archívy .7z. Obecně doporučujeme WinRAR i WinZip úplně odinstalovat a používat výhradně 7-Zip. Je zdarma, open-source a funguje výborně.

 2. Spustťe 7-Zip File Manager (7zFM.exe).

  Klikněte na Tools -> Options -> System -> Associate 7-Zip with -> Zvolte všechny typy souborů (+)

 3. Stáhněte si instalátor javového prostředí a editoru: Java-Training_setup.exe.

 4. Držte se tohoto video návodu:

 5. Vyzkoušejte otevřít a spustit Demo project:

Úklid dočasných souborů

Po instalaci je nepovinně možno vymazat dočasné soubory v Downloads (Java-Training_setup.exe), aby nezabíraly místo.

Troubleshooting

 1. Problém: Instalátor Java-Training_setup.exe nejde spustit, protože není k dispozici volba Run anyway nebo ho antivirus označil za potenciálně nebezpečný.

  Důvod: Tato situace může nastat, pokud máte ve Windows příliš restriktivní bezpečnostní nastavení nebo váš antivirus je příliš podezřívavý. Nejčastěji to nastává u služebního počítače. Ve skutečnosti jde o nepravé podezření způsobené tím, že instalátor není digitálně podepsán (protože by to stálo každý rok dost peněz). Digitálně nepodepsaný soubor .exe některé antiviry znemožní spustit.

  Řešení: Instalátor tedy nespouštějte. Místo toho si stáhněte alternativní distribuční archív: Java-Training.zip. Spusťte 7-Zip a otevřete Java-Training.zip v něm. Pomocí 7-Zipu jde soubory vybalit ručně do C:\Java-Training. Cílové umístění je povinné, pozor na překlepy.

  Poznámka: Pokud byste nemohli mít nainstalovaný 7-Zip, můžete distribuční archív rozbalit i jinou aplikací. Nicméně, preferujte 7-Zip, pokud to jde, protože je zaručené, že funguje správně.

  Více ve video návodu:

 2. Problém: Otevřela se složka Documents and Settings (nebo kterákoliv jiná složka než DemoApplication) a vpravo chybí záložka Maven.

  Důvod: Nedodrželi jste správný postup práce s otevíracím dialogem a vybrali omylem špatnou složku.

  Řešení: V IntelliJ IDEA zvolte v menu File -> Open... a vyberte správnou složku. Pozorně se věnujte sekci otevírání projektu v základním video návodu.

 3. Problém: Maven build selhal nebo zdrojový text programu zůstal červený.

  Důvodů může být víc:

  • Nejste zrovna připojeni na internet.

   Řešení: Celou dobu instalace je nutné mít připojení k internetu. I během programování se vám to určitě bude hodit. Spusťte celou instalaci ještě jednou s připojením k internetu.

  • VPN (na firemním počítači).

   Důvod: V systému můžete mít nastaveno, že má Maven využívat vaši firemní repository knihoven, přístupnou přes VPN. Bylo by to napsané v konfiguraci v C:\Users\YOUR_USERNAME\.m2\settings.xml.

   Řešení: Překlad s Mavenem (clean a package) je třeba provádět s připojením na VPN. Raděj zůstaňte připojeni na VPN po celou dobu i při programování.

  • Předchozí body jsou vyřešeny, ale nepomohlo to. IntelliJ IDEA zobrazuje špatně barvy zdrojového textu.

   Řešení: Pokud přetrvává červený text i po opakovaném spuštění mavenových úkolů (clean a package), můžete zkusit ještě následující silnější kalibr:

   • Zavřete IntelliJ IDEA
   • Spusťte soubor C:\Java-Training\Env\RunCmd.bat
   • Objeví se příkazová řádka. Postupně do ní napište tyto příkazy (a na konci každé řádky stiskněte [Enter]):
    • cd ..\Projects\DemoApplication
    • mvn clean package exec:java
   • Tentokrát by se už mělo zobrazit okno It works.
   • Znovu zapněte IntelliJ IDEA.
   • Stiskněte tlačítko pro Reimport projektu v záložce Mavenu.

   Více ve video návodu:

 4. Maven build prošel bez problému, všechno v souboru Main.java je obarvené modře / fialově, obzvlášť řádek 3 v zeleném rámečku import net.sevecek.util.SwingExceptionHandler; je modrý (a nehlásí červeně chybu), ale projekt stejně nejde spustit.

  Řešení: Restartujte IntelliJ IDEA. Po znovuspuštění IntelliJ IDEA by už měl jít projekt spustit. Asi chyba v Matrixu.

 5. Pokud by nic z toho nezabralo, vyřešíme váš problém osobně před kurzem.

Odinstalace

Instalace v podstatě jen rozbalí soubory do C:\Java-Training a vytvoří zástupce v nabídce Start. Pro odstranění tedy nejprve zazálohujte složku C:\Java-Training\Projects, ve které máte svoje projekty, například do C:\Users\YOUR_USERNAME\Documents. Potom stačí odstranit celý zbytek C:\Java-Training. Bude fajn se zbavit i zástupce IntelliJ IDEA v nabídce Start. Najdete ho v C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IntelliJ Community.lnk.

Téměř hotovo.

Maven si vytváří cache stažených knihoven ve složce C:\Users\YOUR_USERNAME\.m2\repository, takže tu také smažte. A to už je všechno.

Poznámky pro zvídavé

Na kurzu budete používat Javu (distribuci AdoptOpenJDK) a programátorský editor IntelliJ IDEA (Community Edition). Nesmíte si je ale nainstalovat z oficiální distribuce. Místo toho se použije přednastavený archív, který se jen rozbalí do povinného umístění (C:\Java-Training) a vše bude fungovat. Kdybyste si nainstalovali software z oficiální distribuce, neměli byste ho správně nakonfigurovaný pro školení.

Poznámka: Nic se doopravdy neinstaluje, všechno se jen rozbalí ze zipu (který je součástí Java-Training_setup.exe). Konfigurace softwaru je převedena do složky C:\Java-Training\User-Config a nikoliv v uživatelském profilu. Jde tedy vlastně o portable distribuci.

Poznámka: Pokud už máte nainstalované vlastní JDK nebo IntelliJ IDEA, nevadí to, ale na kurzu je používat nebudeme. Výukový software z naší instalace nijak neovlivní vaše už nainstalované aplikace. Pokud byste ale instalaci neprovedli, nešly by vám spouštět ukázkové příklady.