JavaInstall

Instalační pokyny pro kurzy Java

Pokyny pro Windows (Intel x86-64)

Pokyny pro skoro všechny verze macOS (Intel x86-64)

Pokyny pouze pro nejnovější macOS M1 Apple silicon (ARM64)

Pokyny pro Linuxu (Intel x86-64)


(veškerý software je zdarma)

Installation guide for Java courses

Guide for Windows (Intel x86-64)

Guide for almost all versions of macOS (Intel x86-64)

Guide only for the latest macOS M1 Apple silicon (ARM64)

Guide for Linux (Intel x86-64)


(all software is free of charge)