JavaInstall

Alternativní postup místo instalátoru

V případě, že by vám instalátor Java-Training_setup.exe nešel spustit, můžete použít manuální instalaci rozbalením archívu s programy.

  1. Stáhněte si archív s instalací Java-Training.7z

  2. Najděte na počítači uložený soubor Java-Training.7z (pravděpodobně je ve složce Downloads), klikněte pravým tlačítkem a vyberte 7-Zip -> Open archive

  3. Tlačítkem "Extract" spusťte rozbalovací dialog.

  4. Archív vybalte do cesty C:\Java-Training\. Tato cesta je povinná. Je nutné mít na disku C: alespoň 4 GB volného místa. Pokud byste neměly na disku dostatek místa, je nutné něco smazat. Dobrý kandidát jsou velké soubory ze složky Downloads.

  5. Po rozbalení zavřete 7-Zip.

  6. Pro kontrolu, že jste archív rozbalily do správného umístění: Po rozbalení musíte mít na disku C: tuto složku C:\Java-Training\Projects\DemoWebApplication.

  7. Ve složce IntelliJ-Ultimate najdete zástupce pro spouštění editoru IntelliJ IDEA. Doporučujeme zkopírovat ho na plochu.

  8. Instalace je hotová.

Pokračujte na vyzkoušení nainstalovaných programů.